Privacy Verklaring

Salland Storage is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salland Storage verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Particulieren:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekening
– Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bedrijven (aanvullend):

– Bedrijfsnaam
– BTW nummer

Waarom we gegevens nodig hebben

Salland Storage verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Salland Storage verwerkt ook persoons- en bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Salland Storage zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze wettelijke bewaartermijn is 10 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Delen met derden

Salland Storage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salland Storage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar jouw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salland Storage gebruikt functionele, analytische en tracking cookies voor onder andere Google en Facebook. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden, dat wij onze website kunnen optimaliseren en dat wij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. Ook plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je over deze cookies geïnformeerd en toestemming voor het plaatsen van deze cookies gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@sallandstorage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Salland Storage zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Beveiliging

Salland Storage neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sallandstorage.nl. Salland Storage heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS / SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding
– DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen
– DNSSEC is een extra DNS beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je naar een vals IP-adres wordt omgeleid.